Цитомегаловирус

Цитомегаловирус и бременност – какви могат да бъдат последствията?

Цитомегаловирусът е широко разпространен в световен мащаб и е често срещана инфекция сред новородените. Тя е и най-честата вирусна инфекция, водеща до последствия в неонаталния период и детството.